Borgmesterens forventede besparelse ved afskaffelse af magistratstyret er fejlagtig

I januar spåede borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, at kommunen vil kunne spare 100 millioner kroner ved at afskaffe magistratstyret i byen. Det er et økonomisk skøn, der bliver stillet spørgsmålstegn ved.

Rådmand i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek er usikker på borgmesterens bedømmelse

Af Jannick Elkjær

75-100 millioner. Det er, hvad Aarhus Kommune kan spare ved at fjerne magistratstyret. I hvert fald hvis man spørger den nuværende århusianske borgmester, Jacob Bundsgaard. Det er dog ikke alle, der er enige i borgmesterens estimat.

Kommunal- og samfundsvidenskabsforsker Roger Buch mener ikke, at der er tale om en besparelse i den størrelsesorden.

”Det er en meget, meget optimistisk vurdering. Jeg vil gætte på, at man reelt set vil kunne spare mellem 25-50 millioner kroner. Det tror jeg vil være mere realistisk,” fortæller han.

Altså er der tale om en potentiel besparelse, der ligger på omtrent halvdelen af de 75-100 millioner, som Jacob Bundsgaard meldte ud for en måneds tid siden. Årsagen til kommunens skæve analyser har Roger Buch et bud på.

”I alle modelberegninger ser det i starten ud til på papiret, at man vil spare en masse penge. Når man så står midt i den nye virkelighed, opdager man, at man ikke har nogle politikere til at træffe beslutninger og koordinere. Det gør, at man har brug for nogle flere embedsmænd til at håndtere de opgaver.”

Oppositionen er tvivlende

Rådmand i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) er ligeledes skeptisk over for størrelsen af besparelsen.

”Jeg tror ikke på de analyser. Den tidligere borgmester i Aarhus Nicolai Wammen meldte det samme ud. Han nedsatte en arbejdsgruppe og konklusionen måtte have været, at de penge ikke kunne spares,” fortæller han.

Samtidigt peger Bünyamin Simsek på, at magistratstyret ikke bør fjernes. I hans optik kan penge og besparelser findes på anden vis.

”Jeg synes godt, at vi kan spare de penge andetsteds. Vi kunne for eksempel fjerne en væsentlig del af borgmesterens administration, der er en dobbeltkontrol af det arbejde, der foregår i magistratsafdelingerne. Det kan vi gøre uagtet styreform, og det er bare at gå ombord i det arbejde,” fortæller han.

Nedenfor kan du se, hvorfor Bünyamin Simsek mener, at magistratstyret skal blive i Aarhus.

I videoen kan du høre, hvorfor Bünyamin Simsek er imod afskaffelsen af magistratstyret